Sportsgaming plus SG logo

Prisen for et plus medlemskab

 • 150 kr. for deltagelse i Geekunit.dk Winter League – indtil 31/1 – 2016
  • Alternativt: 40 kr. for deltagelse i næstkommende turnering alene (1 turnering)

Priserne er inkl. moms og eksklusiv gebyrer

Køb medlemskab

Indhold i plus medlemskab

 • Gratis deltagelse i minimum 2 (varierende imellem 2-5 stk.) månedlige online turneringer på Playstation 4
  • Minimum 1000 kr. i kontante præmier på spil pr. måned fordelt ud på antallet af turneringer (200-400 kr. pr. turnering).
  • Yderligere præmier vil også være på højkant.
  • Turneringer vil primært afvikles søndag aften, men kan variere.
 • Deltagelse (brugerbetalt) i online betalingsturneringer på Playstation 4
  • Kun for plus medlemmer
  • Deltagerpris afhænger af turneringstypen
  • Præmierne afspejler deltagerprisen og antal deltagere
  • Turneringerne afvikles med vekslende interval
 • Rangliste over alle turneringer for plusmedlemmer
  • Online eliteturnering for top 16 på ranglisten søndag d. 7/2 – 2016.
   • 1. præmie: 500 kr. + Geekunit.dk gear
   • 2. præmie: 250 kr. + Geekunit.dk gear
   • 3. præmie: 100 kr. + Geekunit.dk gear
   • 4. præmie: 50 kr. + Geekunit.dk gear

Vilkår

 • Medlemskabet er personligt, og det er ikke tilladt at lade andre spille for sig, eller spille fra andre PSN end det opgivne ved tilmeldingen
 • Medlemskabet skal købes minimum dagen før deltagelse i en turnering for at tilmelding er mulig.
 • Medlemskabet er gældende fra købsdatoen og gældende resten af den igangværende turneringsrække, eller alternativt kun for næstkommende turnering
 • Medlemskabet forlænges ikke automatisk, og et nyt køb skal foretages hvis perioden skal forlænges. Købes et nyt medlemskab før udløb af det nuværende, tillægges de resterende dage.
 • Ved bevisligt snyd i turneringer, vil medlemskabet blive annulleret og pengene vil IKKE blive refunderet.
 • Det er ikke muligt at annullere sit medlemskab efter købet.
 • Turneringer vil variere imellem gruppespil med efterfølgende slutspil og rent slutspil (knockout).
 • Vilkår og betingelser kan løbende ændres til at matche efterspørgslen. Ved væsentlige forringelser vil der være minimum 1 måneds varsel, og brugere som har købt et længere medlemskab vil kunne blive kompenseret på en fair måde.